Araş. Gör. MELİK KARAGÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MELİK KARAGÖZ

T: (0282) 250

M mkaragoz@nku.edu.tr

W mkaragoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2018-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2015-2018
Tez:
Lisans
Üniversite: KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2010-2015
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
2016-
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Karagöz M., An Early Modern-era Ottoman Philosopher: Kınalızade Ali Efendi and His Thought of Justice, 12th Intertational AGP Conference on Humanities and Social Sciences (04.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
12th Intertational AGP Conference on Humanities and Social Sciences, Yer:Prag/Çekya, Düzenleyenler:UAGP, 04.05.2018-06.05.2018.